top of page

Laatste nieuws

Zoeken

De Hattemer Oranje Vereniging kijkt terug op een geslaagde vrijwilligersavond.

Een vrijwilligersavond in een ander jasje dan normaal, waarbij eenieder die zich wil inzetten was uitgenodigd om te komen.


De vrijwilligers kwamen rond 19:30 uur bijeen op de locatie van Vadesto in Hattem. De avond werd geopend door de a.i. voorzitter Henk Daha die korte terugblikte op het 100-jarig bestaan in 2022 en vertelde dit succes in 2023 te willen evenaren. De plannen voor het programma van 2023 werden besproken en vervolgens werd de nieuwe structuur van de vereniging uitgelegd met het benoemen van de commissies. De aanwezigen werd gevraagd om na te denken waarin ze zouden willen participeren en direct werden de eerste praktische ideeën al uitgewisseld. De volgende commissies zijn besproken:


Binnenstad

Op Koningsdag is er van alles te beleven in de binnenstad, zoals de aubade, kleedjesmarkt, heel veel optredens, animatie en een ook de oldtimershow. Maar denk ook aan het feest op Koningsnacht en nog veel meer.


Jeugd

Onze jeugdcommissie organiseert ieder jaar op de ochtend van de Koningsspelen leuke activiteiten voor de basisschoolkinderen, in samenwerking met Hub Hattem. Maar ook zijn er leuke activiteiten voor peuters, kleuters en de oudere jeugd rondom Koningsdag. Denk aan het mega-springfestijn en een kinderochtend bij het Dijkweitje.


Senioren

Voor de senioren worden er jaarlijks gezellige optredens georganiseerd in de Hof van Blom en De Bongerd (ook voor Het Baken en Buitenhof). Met natuurlijk een lekker oranje gebakje. De commissie senioren doet haar best om deze doelgroep zo goed mogelijk te bereiken.


Facilitair

Denk aan alle zaken op en rond het tentterrein en het marktplein tijdens de opbouw. Het regelen van verkeer, maar ook overige zaken zoals toiletwagens, hekken en technische aansluitingen. Daarnaast de opstelling van de optocht en het verloop ervan.


Publiciteit (PR)

De pr-commissie is verantwoordelijk voor alle uitingen met betrekking tot de activiteiten die de HOV organiseert. Van website tot nieuwsbrief, van posters tot artikelen, het programmaboekje en de sociale media.


Tentcommissie

Denk aan het opbouwen van het terrein, handjes achter de bar, kassabezetting, muziekbegeleiding en nog veel meer. Helaas hebben we de laatste paar jaren geen tentfeest meer kunnen/mogen organiseren. Door corona, maar ook door het gebrek aan helpende handen in deze commissie! MAAR…


Samen de krachten bundelen!

De HOV meldt achter de schermen al druk bezig te zijn om in 2023 weer een tentfeest te realiseren. Hierbij wordt samengewerkt met Hippisch Hattem.

In 2022 werd het Hippinksterconcours voor de 75e én allerlaatste keer georganiseerd en dit werd afgesloten met een fantastisch finale in de vorm van een tentfeest.

Hippisch Hattem had daarmee de smaak wel te pakken en de wens om dit nogmaals op te pakken. Ook de Hattemer Oranje Vereniging wil de tentfeesten weer oppakken. Hoe mooi is het dit samen te organiseren. Een mooi voornemen wordt zo omgezet tot een waardevolle verbinding.PrePinksterParty

De plannen zijn al vergevorderd om samen op 26 en 27 mei weer een grandioos tentfeest neer te zetten in Hattem, onder de naam ‘PrePinksterParty’. De aanwezige vrijwilligers waren verrast en vooral heel erg enthousiast over de reeds gemaakte plannen en hun bijdragen die ze hieraan kunnen leveren.Kortom; Het was een gezellige avond met een leuke club enthousiaste vrijwilligers!

Later dit jaar hopen we weer een ouderwets gezellige vrijwilligersavond te kunnen organiseren, waarin wij alle “helpende handen” in het zonnetje kunnen zetten.Helpende handen

Kon jij er niet bij zijn, maar wil jij wel graag meedenken over activiteiten en het team vrijwilligers versterken? Meld je dan aan voor een commissie via de pagina 'vrijwilligers'.Heb je een briljant idee? Kom maar op!

Iedereen die het leuk vindt om samen iets voor Hattem te organiseren is van harte welkom. Samen gaan we er de schouders onder zetten om voor alle Hattemers een feest te organiseren dat iedereen leuk vindt. Bekijk wat jij kan doen met bijvoorbeeld; commissie jeugd, commissie sponsoring, tentfeestcommissie en zo nog meer...


Heb jij leuke ideeën en wil je je als vrijwilliger inzetten voor een activiteit? Kom naar de vrijwilligersavond! Deze is gepland op vrijdag 17 februari om 20:00 uur (inloop 19:30uur), bij Vadesto aan De Bleek 3 in Hattem.

Hier bespreken we de activiteiten van 2023, onder het genot van een hapje en drankje.


Aanmelden kan door te mailen naar info@hattemeroranjevereniging.nl.
De Oranjefeesten 2022 waren een groot succes, een week vol activiteiten voor jong en oud.

Een feestweek die in het teken stond van het 100-jarig jubileum (2021), maar toen niet gevierd kon worden i.v.m. Corona.

Mogelijk gemaakt door het bestuur en samen met de vele vrijwilligers en sponsoren.

Dit filmpje geeft een impressie van de vele activiteiten die wij organiseren voor onze leden.


1
2

Nog geen lid?

bottom of page