top of page

De vereniging

De Hattemer Oranje Vereniging (H.O.V.) is opgericht op 18 april 1921 en is één van de grootste verenigingen van Hattem met ruim 1200 leden. Het bestuur van de H.O.V. bestaat uit een dagelijks bestuur met daaronder verschillende commissies.

De Hattemer Oranjevereniging stelt zich ten doel om op en rond Koningsdag activiteiten voor jong en oud te organiseren en hiermee Hattemers en omgeving te verbinden. Het thema is: muziek verbindt.

Met het feest in de binnenstad op Koningsdag en daaromheen de tentfeesten op het feestterrein aan de Stadslaan. Om in de toekomst alle activiteiten te kunnen blijven organiseren hebben wij uw steun hard nodig. 

De Hattemer Oranje Vereniging organiseert elk jaar met een enthousiaste groep vrijwilligers leuke activiteiten voor jong en oud.

Our Mission

Geschiedenis

De H.O.V. is opgericht op 18 april 1921. In een vergadering van de gemeenteraad van zaterdag 28 augustus 1920 was er een comité tot het houden van nationale feesten. Dit is waarschijnlijk de voorloper van de H.O.V geweest. In die vergadering op zaterdag 28 augustus 1920 verzoekt het comité " om haar ter gelegenheid van door haar te organiseren feesten bij den verjaardag van H.M. de Koningin subsidie te willen verlenen voor een te houden kinderfeest en haar gedurende acht dagen de feestweide af te staan, groen en dennen ter beschikking te willen stellen om de stad te versieren". De raad besluit geen financiën te geven maar wel het gebruik van de feestweide en groen uit het Algemeen Veen. De heer Jaspers stelt voor om f 0,50 / kind ter beschikking te stellen. De voorzitter van de raad, burgermeester Honcoop, brengt het voorstel van de heer Jaspers in stemming. Het voorstel wordt met zes tegen vier aangenomen, dankzij de steun van de liberale volkspartij.

De doelstelling van de HOV is in 1982 iets gewijzigd in: "de gedachte dat Hattem een gemeenschap is, in stand te houden en te versterken met als achtergrond het idee dat haar inwoners behoren tot het koninkrijk der Nederlanden onder het Huis van Oranje". In artikel 4 staat dat: " De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettelijke middelen en wel door: het houden van nationale feesten in de gemeente Hattem en voorts door alle andere wettige middelen, welke voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn".

scannen0017_edited.jpg

Aanmelden als vrijwilliger

bottom of page