top of page

Privacy Policy

AVG - Algemene verordening gegevensbescherming - oftewel de Wet op de Privacy

 

Sinds 25 mei 2018 is deze nieuwe wet van kracht. Deze wet is ook van toepassing op de Hattemer Oranje Vereniging (H.O.V.), want de H.O.V. heeft een ledenadministratie. Dit betekent dat de H.O.V. vast moet leggen dat zij zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens in die ledenadministratie.

In het bestuur van de H.O.V. is het privacy beleid vastgesteld.

 

Dit houdt in,

  • dat de gegevens uit de ledenadministratie alleen gebruikt mogen worden voor en door de bestuursleden van de vereniging;

  • dat degenen die toegang hebben tot de gegevens hiervoor een geheimhoudingsverklaring hebben afgelegd;

  • dat elk lid van de vereniging inzage kan vragen in zijn/haar gegevens die zijn opgenomen in de ledenadministratie en die ook mag laten wijzigen.

 

De ledenadministratie van de H.O.V. wordt alleen gebruikt voor het innen van de contributie en het aanleveren van het programmablad en eventuele nieuwsbrieven.

 

Een lid heeft het recht om bezwaar in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen het opslaan en bewaren van gegevens in onze ledenadministratie.

Wijzigingen lidmaatschap doorgeven

bottom of page